Inlemmande av Taiwan i internationella organisationer

Skriftlig fråga 2019/20:1692 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I ett svar på en skriftlig fråga (2019/20:876) om utrikesministern kommer att internationellt verka för att Taiwan tillåts delta i WHO svarade ministern att både Sverige och EU har ett intresse av att Taiwan deltar i internationella organisationer. Det internationella arbetet mot coronaviruset är ett exempel på ett område där det är skäligt och önskvärt att Taiwan deltar. EU, och därigenom Sverige, har genom ett uttalande från utrikestjänsten förklarat att vi vill finna praktiska lösningar för hur Taiwan ska kunna inlemmas i WHO:s arbete, svarade utrikesministern.

Det är givetvis mycket välkommet att Sveriges regering har denna ståndpunkt.

Det finns åtskilliga arenor att arbeta på för att få med Taiwan i många olika internationella organisationer, inte bara WHO.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Har den svenska regeringen en strategi för att arbeta med att inlemma Taiwan i olika internationella organisationer, och hur ser i sådana fall denna strategi ut?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-29 Överlämnad: 2020-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.