Märkning av matvaror med hög salthalt

Skriftlig fråga 2019/20:1690 av Sara Gille (SD)

Sara Gille (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

De flesta av oss tror att vi får i oss en normal mängd salt. Livsmedelverket rekommenderar ett och ett halvt gram salt per dag. Men vi får i oss större mängder än så, och det är inte det salt vi själv använder när vi lagar mat eller saltar på maten som är den stora boven. Det är det dolda saltet som utgör den största mängden av vårt intag, till exempel den saltmängd som finns i ost, bröd och skinka.

Salt reglerar bland annat ämnesomsättningen i kroppen, och i måttliga mängder hjälper det oss hålla ett normalt blodtryck. Salt reglerar också kroppens syra-basbalans. Men för mycket salt kan öka risken för högt blocktryck, vilket är av de ledande riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom i dag. Varje år drabbas ca 50 000 svenskar av hjärtinfarkter eller stroke, och en fjärdedel av den vuxna befolkningen har högt blodtryck. Stora mängder salt kan också orsaka skador på bland annat njurarna, ge migränanfall, orsaka ödem och öka risken för magsäckscancer.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statssrådet och regeringen att arbeta för en tydligare märkning av varor med hög salthalt?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-26 Överlämnad: 2020-06-29 Anmäld: 2020-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.