Situationen för personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2019/20:1115 av Maj Karlsson (V)

Maj Karlsson (V)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Alla i vårt samhälle får sina liv påverkade på grund av coronaviruset. En grupp som är särskilt utsatt när skolor och daglig verksamhet stänger ned är personer med olika funktionsnedsättningar. Många unga är beroende av den hjälp och det stöd som de får i skolan, och när skolorna stänger ökar behovet av assistans i hemmet. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning vittnar om hur de har behövt stanna hemma från sina arbeten för att hjälpa sina barn när deras gymnasieskolor har stängt. Att utföra sitt skolarbete hemifrån genom distansundervisning kan också vara olika svårt beroende av vilken funktionsnedsättning man har.

Situationen för personer med daglig verksamhet enligt LSS är likartad. När den dagliga verksamheten stänger ökar behovet av assistans i hemmet. Eftersom många lider av olika fysiska besvär och är beroende av hälso- och sjukvården även i vanliga fall tillhör de riskgruppen för coronaviruset. Det är därför viktigt att de får det stöd och den hjälp de behöver i hemmet eftersom risken för isolering är stor.

Ett ytterligare problem som kan uppstå är brist på assistenter. Eftersom många med behov av assistans är känsliga för smitta är det extra viktigt att personer som arbetar som assistenter stannar hemma från jobbet om de är sjuka eller har sjukdomssymtom.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern att göra för att personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder, ska få det stöd och den hjälp de behöver under den rådande coronaepidemin?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-03-23 Överlämnad: 2020-03-24 Anmäld: 2020-03-25 Svarsdatum: 2020-04-01 Sista svarsdatum: 2020-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga