Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Betänkande 2019/20:SoU16

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS.

De lagändringar som utskottet tillstyrker innebär bl.a. att hjälp med de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning ska grunda rätt till personlig assistans enligt LSS oavsett hjälpens karaktär. Vidare ska nödvändiga åtgärder för hjälp med andning kunna ges, och åtgärder kring sondmatning ska kunna ge rätt till personlig assistans för andra personliga behov enligt LSS.

Det ska även införas en bestämmelse i LSS som anger att personlig assistans inte lämnas för åtgärder som ryms inom det normala föräldra­ansvaret. Hjälp som annars ryms inom det normala föräldraansvaret ska dock kunna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Beredning: 2020-04-23 Justering: 2020-05-14 Trycklov: 2020-05-28 Bordläggning: 2020-06-01 Behandling: 2020-06-02 Beslut: 2020-06-03

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (14 anföranden)