Våra kulturhistoriska fordon

Motion 2016/17:1853 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)

av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja det motorhistoriska kulturarvet i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Motorhistoriens bevarande och utvecklande i Sverige behöver ett tydligare stöd. Det rullande kulturarvet i form av exempelvis veteranbilar, museijärnvägar och flygplansmuseer är en viktig del av den svenska kulturen och historien. Motorentusiaster runt om i landet lägger ned tid och pengar på att reparera och underhålla äldre fordon eller på att sköta en museiverksamhet. Detta kulturarbete är ideellt och verksamheterna har små ekonomiska marginaler, samtidigt som reparations- och driftskostnaderna ofta är höga och kräver tekniskt kunnande som behöver föras vidare till kommande generationer.

Till detta kommer att nya regler, avgifter och lagar ibland tar begränsad hänsyn till de villkor som gäller för exempelvis äldre bilar. Det är inte rimligt att fordon och verksamheter som bedrivs ideellt och som är en viktig del av Sveriges industrihistoria riskerar att försvinna med anledning av höga myndighetsavgifter eller regler som tagits fram för moderna fordon. Insikten hos myndigheter vad gäller de vitt skilda förhållanden som motorhistoriska fordon och museiverksamheter lever under bör därför förbättras när man tar fram förslag på nya regler eller avgifter. Det är också önskvärt att samhället underlättar möjligheten att använda markområden för veteranbilsträffar och motorevenemang.

Sverige har sedan länge varit en betydande fordonsnation och detta är viktigt att bevara och kunna utveckla. Motorhistoriska fordon och museer bör därför uppmuntras från samhällets sida på ett bättre sätt, exempelvis genom att de får möjlighet att ta del av det statliga kulturstödet.

Sten Bergheden (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)