Utgiftsområde 8 Migration

Betänkande 2018/19:SfU4

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker ett gemensamt förslag från Moderaterna och Kristdemo­kraterna om anslag för 2019 inom utgiftsområde 8, som uppgår till ca 12,1 miljarder kronor. Därmed tillstyrker utskottet delvis regeringens förslag till anslag och tillstyrker delvis Moderaternas och Kristdemokraternas anslags­motioner samt de yrkanden som motsvarar det gemensamma förslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden.

Övriga förslag som behandlas i betänkandet avstyrks.

I betänkandet finns en reservation (SD) och tre särskilda yttranden (S, C, V, L MP). Ledamöterna från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpar­tiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2018-12-06 Justering: 2018-12-13 Trycklov: 2018-12-13 Bordläggning: 2018-12-14 Behandling: 2018-12-15 Beslut: 2018-12-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (34 anföranden)