Grönbok om insyn i gäldenärers tillgångar

Civilutskottets bet 2007/08:CU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2008

Beslut

Insynen i skuldsattas tillgångar inom EU (CU24)

Civilutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om effektiv verkställighet av domar i EU; insyn i gäldenärers tillgångar. Medlemsländerna har olika rättssystem när det gäller insynen i gäldenärers, skuldsattas, tillgångar vilket kan göra det svårare att driva in skulder då fordringarna är gränsöverskridande. Syftet med grönboken är att inleda ett brett samråd mellan intresserade parter om hur insynen kan förbättras. Utskottet ställer sig positivt till ett sådant initiativ.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-13
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-23
Trycklov: 2008-05-23
bet 2007/08:CU24

Alla beredningar i utskottet

2008-05-13

Insynen i skuldsattas tillgångar inom EU (CU24)

Civilutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om effektiv verkställighet av domar i EU; insyn i gäldenärers tillgångar. Medlemsländerna har olika rättssystem när det gäller insynen i gäldenärers, skuldsattas, tillgångar, vilket kan göra det svårare att driva in skulder då fordringarna är gränsöverskridande. Syftet med grönboken är att inleda ett brett samråd mellan intresserade parter om hur insynen kan förbättras. Utskottet ställer sig positivt till ett sådant initiativ.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-09
4

Beslut

Beslut: 2008-06-09
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Insyn i gäldenärers tillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna