2022 års rapport om rättsstatsprincipen

Konstitutionsutskottets utlåtande 2022/23:KU31

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 29 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 28 mars 2023

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-02-16, 2023-03-09

Förslagspunkter

1. 2022 års rapport om rättsstatsprincipen

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.