Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU11)

Riksdagen sa nej till cirka 20 motioner från allmänna motionstiden 2018 om yrkestrafik och taxi. Anledningen är bland annat att flera regler inom området nyligen har förändrats. Riksdagen anser också att den nationella godstransportstrategin från 2018 bör vara utgångspunkten för kommande åtgärder.

Motionerna handlar bland annat om översyn, tillsyn och kontroller av yrkestrafik. Andra områden som behandlas är krav för taxiförarlegitimation, yrkeskompetensbevis och säkra rastplatser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-04-01
Reservationer 18
Betänkande 2018/19:TU11

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 20 motioner från den allmänna motionstiden 2018 om yrkestrafik och taxi. Anledningen är bland annat att flera regler inom området nyligen har förändrats. Utskottet anser också att den nationella godstransportstrategin från 2018 bör vara utgångspunkten för kommande åtgärder.

Motionerna handlar bland annat om översyn, tillsyn och kontroller av yrkestrafik. Andra områden som behandlas är krav för taxiförarlegitimation, yrkeskompetensbevis och säkra rastplatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lika villkor inom åkerinäringen i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 4,

2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2018/19:2279 av Camilla Waltersson Grönvall (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 1 (M)

2. Kontroller och tillsyn av åkerinäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 11,

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 1, 11, 12, 14-18, 21 och 43,

2018/19:1228 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 20,

2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. (S),

2018/19:2678 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) yrkandena 1-3,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 51 och 52 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C, L)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 63 0 7
SD 0 0 57 5
C 0 0 26 5
V 26 0 0 2
KD 0 0 19 3
L 0 0 16 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 126 63 118 42


3. Sanktionsavgifter samt avvikelser från kör- och vilotidsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:177 av Thomas Morell (SD),

2018/19:597 av Hans Rothenberg (M),

2018/19:734 av Thomas Morell m.fl. (SD),

2018/19:737 av Thomas Morell m.fl. (SD),

2018/19:738 av Thomas Morell m.fl. (SD),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 19 och 23 samt

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 53.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 2 0 17 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 233 58 17 41


4. Hindrande av fortsatt färd och förlängd klampning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:588 av Åsa Coenraads (M) och

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 8 (SD)

5. Straffsanktioner mot miljöförseelser inom åkerinäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 50.

Reservation 9 (KD)

6. Beställaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 22.

Reservation 10 (SD)

7. Yrkeskompetensbevis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:921 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) och

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 11 (SD)

8. Säkra rast- och uppställningsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 36.

Reservation 12 (SD)

9. Kraven för att beviljas taxiförarlegitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 50 och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 42 och 73.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

10. Kontroller och tillsyn inom taxibranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S) och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 71.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)

11. Främjande av digitalisering och delningsekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 72 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (KD)