Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU10)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om yrkesmässiga godstransporter på väg och taxi. Motionerna handlar bland annat om villkoren inom åkerinäringen, beställaransvaret, krav på taxameter och kontroller och indragning av taxiförarlegitimationer.

Riksdagen sa nej till motionerna med hänvisning bland annat till de utredningar som pågår om aktuella frågor inom yrkestrafiken och taxi.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU10)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om yrkesmässiga godstransporter på väg och taxi. Motionerna handlar bland annat om villkoren inom åkerinäringen, beställaransvaret, krav på taxameter och kontroller och indragning av taxiförarlegitimationer.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna med hänvisning bland annat till de utredningar som pågår om aktuella frågor inom yrkestrafiken och taxi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.