Vissa skattefrågor rörande statsråden

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2006

Beslut

Ändrade skatteregler för statsråden i regeringen (SkU38)

De ekonomiska villkoren för statsråden i regeringen ändras på liknande sätt som för riksdagens ledamöter enligt ett annat förslag (se 2005/06:KU33). Skattereglerna ändras så att uppdraget som statsråd ska berättiga till avdrag för ökade levnadskostnader enligt reglerna om tillfälligt arbete. Förmån av resa med statsrådsbil ska inte tas upp till beskattning. De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-06-01
Justering: 2006-06-02
Betänkande publicerat: 2006-06-08
Trycklov: 2006-06-08
bet 2005/06:SkU38

Alla beredningar i utskottet

2006-06-01, 2006-05-18

Ändrade skatteregler för statsråden i regeringen (SkU38)

De ekonomiska villkoren för statsråden i regeringen ändras på liknande sätt som för riksdagens ledamöter enligt ett annat förslag (se 2005/06:KU33). Skattereglerna ändras så att uppdraget som statsråd ska berättiga till avdrag för ökade levnadskostnader enligt reglerna om tillfälligt arbete. Förmån av resa med statsrådsbil ska inte tas upp till beskattning. De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2006. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-15
4

Beslut

Beslut: 2006-06-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa skattefrågor rörande statsråden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).