Vissa mineralpolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp olika mineralpolitiska frågor. Riksdagen hänvisar bland annat till att gällande regler och restriktioner är tillräckliga och att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. Motionerna handlar bland annat om minerallagen, uranprospektering och uranbrytning i Sverige, tillgång till geodata, stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget samt den så kallade mineraljakten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-02-18, 2010-02-16

Nej till motioner om mineralpolitik (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp olika mineralpolitiska frågor. Utskottet hänvisar bland annat till att gällande regler och restriktioner är tillräckliga och att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. Motionerna handlar bland annat om minerallagen, uranprospektering och uranbrytning i Sverige, tillgång till geodata, stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget samt den så kallade mineraljakten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.