Valfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 februari 2022

Beslut

Nej till motioner om valfrågor (KU26)

Riksdagen sa nej till ett 80-tal förslag om val från allmänna motionstiden 2020 och 2021. Motionerna handlar om olika valfrågor som till exempel skilda valdagar, rösträttsålder, personval, väljare med synnedsättning och valinformation.

En anledning till att riksdagen sa nej till motionerna är att regeringen redan arbetar med flera av de frågor som motionerna tar upp. Riksdagen vill invänta detta arbete. I ett antal frågor hänvisar riksdagen till vad den tidigare ansett. Dessutom beslutade riksdagen den 15 december 2021 om ändringar i vallagen som innebär att väljare får starkare skydd när de röstar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-18, 2022-02-03

Nej till motioner om valfrågor (KU26)

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger nej till ett 80-tal förslag om val från allmänna motionstiden 2020 och 2021. Motionerna handlar om olika valfrågor som till exempel skilda valdagar, rösträttsålder, personval, väljare med synnedsättning och valinformation.

En anledning till att KU säger nej till motionerna är att regeringen redan arbetar med flera av de frågor som motionerna tar upp. KU vill invänta detta arbete. I ett antal frågor hänvisar KU till vad utskottet tidigare ansett. Dessutom beslutade riksdagen den 15 december 2021 om ändringar i vallagen som innebär att väljare får starkare skydd när de röstar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.