Valfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Nej till motioner om valfrågor (KU25)

Riksdagen sa nej till cirka 40 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om valsedlar, valhemlighet, valsäkerhet och rösträkning samt legitimationskrav vid röstning. Andra områden är valhemlighet för personer med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning, rösträttsålder samt skilda valdagar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-11
Reservationer 10
Betänkande 2018/19:KU25

Alla beredningar i utskottet

2019-03-26, 2019-03-14, 2019-03-05

Nej till motioner om valfrågor (KU25)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om valsedlar, valhemlighet, valsäkerhet och rösträkning samt legitimationskrav vid röstning. Andra områden är valhemlighet för personer med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning, rösträttsålder samt skilda valdagar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Valsedlar, valhemlighet och rösträkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:77 av Mikael Eskilandersson (SD),

2018/19:100 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:122 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:342 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1877 av Edward Riedl (M),

2018/19:2551 av Rickard Nordin (C) och

2018/19:2708 av Daniel Bäckström (C).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 250 58 0 41


2. Valhemlighet och valsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 7-9.

Reservation 2 (L)

3. Legitimationskrav vid röstning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:122 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 250 58 0 41


4. Valhemlighet för personer med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:997 av Edward Riedl (M),

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5 och

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 16 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 292 16 0 41


5. Valinformatörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:31 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD).

Reservation 5 (SD)

6. Rösträtt och valbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:187 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 1 och

2018/19:1820 av Jan Ericson m.fl. (M).

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 282 26 0 41


7. Rösträtt från det kalenderår man fyller 18 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:187 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 2 och

2018/19:2531 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C).

Reservation 7 (C, V)

8. Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:187 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:525 av Robert Hannah (L) och

2018/19:2351 av Kerstin Lundgren (C).

Reservation 8 (V)

9. Personval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:493 av Robert Hannah (L) yrkandena 1-4,

2018/19:1017 av Boriana Åberg (M) yrkande 2 i denna del,

2018/19:1922 av Johanna Jönsson (C) och

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 9 (L)

10. Skilda valdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:962 av Hans Rothenberg (M),

2018/19:1017 av Boriana Åberg (M) yrkande 2 i denna del och

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 10 (L)

11. Objektiva jämförelser mellan partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:897 av Betty Malmberg (M).

12. Namn på valkretsar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C) yrkandena 1 och 2.

13. Valdeltagandet bland utlandssvenskar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1023 av Betty Malmberg (M).