Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Anslag till vård och omsorg (SoU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 46,9 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. De största anslagen går till bidrag för läkemedelsförmåner (21,4 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (14,4 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (3,2 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (2,1 miljarder kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till vård och omsorg (SoU1)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 46,9 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. De största anslagen går till bidrag för läkemedelsförmåner (21,4 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (14,4 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (3,2 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (2,1 miljarder kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.