Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2016

Beslut

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet kommunikationer ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 55,1 miljarder kronor för 2017. Pengarna ska bland annat användas till drift och underhåll av järnvägen och insatser för förbättrade stadsmiljöer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-10-27, 2016-11-15, 2016-11-29

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet kommunikationer ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 55,1 miljarder kronor för 2017. Pengarna ska bland annat användas till drift och underhåll av järnvägen och insatser för förbättrade stadsmiljöer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.