Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Socialutskottets bet 2005/06:SoU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (SoU24)

Regeringen har berättat för riksdagen hur arbetet med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken har utvecklats sedan december 2002, då den första uppföljningen av riksdagens beslut genomfördes (se 1999/2000:SoU14 och 2003/2004:SoU2 ). Regeringen menar att arbetet har gått framåt när det gäller att öka tillgängligheten i samhället men att det återstår arbete innan tillgänglighetsmålen nås. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-22
Trycklov: 2006-05-22
Reservationer 28
bet 2005/06:SoU24

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (SoU24)

Regeringen har berättat för riksdagen hur arbetet med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken har utvecklats sedan december 2002, då den första uppföljningen av riksdagens beslut genomfördes (se 1999/2000:SoU14 och 2003/2004:SoU2). Regeringen menar att arbetet har gått framåt när det gäller att öka tillgängligheten i samhället men att det återstår arbete innan tillgänglighetsmålen nås. Socialutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-01
4

Beslut

Beslut: 2006-06-01
38 förslagspunkter, 33 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för handikappolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m045010
c01705
fp03909
kd02805
v21007
mp12005
-2000
Totalt161129059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mätbara mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So44 yrkande 1.

3. Genomförande av handlingsplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So42 yrkandena 1 och 13.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

4. Jämställdhet mellan funktionshindrade kvinnor, män, flickor och pojkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So42 yrkande 12.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

5. Stimulansbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So43 yrkande 2.

Reservation 4 (fp)

6. Nystart på tillgänglighetsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So44 yrkande 3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m144010
c01705
fp03909
kd02805
v21007
mp12005
-2000
Totalt162128059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Tillgänglighet till lekplatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 14.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m045010
c01705
fp03909
kd02805
v21007
mp12005
-2000
Totalt161129059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Bemötandefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 12.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

9. Förbättrad arbetssituation för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So42 yrkande 4, 2005/06:So44 yrkande 5 och 2005/06:So46 yrkandena 2, 4 och 5.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m045010
c01705
fp03909
kd02805
v21007
mp12005
-2000
Totalt161129059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Lönebidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So43 yrkande 3 och 2005/06:So46 yrkandena 6, 7 och 9.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

11. Särskilda stödinsatser för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 8.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

12. Medfinansieringsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So42 yrkande 5, 2005/06:So44 yrkande 6 och 2005/06:So46 yrkande 3.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m045010
c01705
fp03909
kd02805
v21007
mp12005
-2000
Totalt161129059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Diskriminering av funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So42 yrkande 3, 2005/06:So43 yrkande 1 och 2005/06:So44 yrkande 2.

14. Individuella rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 11.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

15. Hjälpmedelsgaranti m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So42 yrkande 7, 2005/06:So44 yrkande 10 och 2005/06:So46 yrkande 25.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

16. Vårdvisare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So42 yrkande 6.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

17. Psykiskt funktionshindrades tandhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 30.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

18. Statsbidraget till tolktjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 20.

19. Ökad samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So42 yrkande 2, 2005/06:So44 yrkande 8 och 2005/06:So46 yrkande 23.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

20. Utredning av handikappersättningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So44 yrkande 7 och 2005/06:So46 yrkande 13.

21. Forskning m.m. kring rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So44 yrkande 9.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

22. Deltagande i föreningsliv m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 24.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

23. Transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkandena 10 och 34.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)

24. Översyn av skollagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 15.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

25. Återinförande av de statliga specialskolorna m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So42 yrkande 10 och 2005/06:So46 yrkandena 16, 17 och 19.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

26. Rätten att välja skola för barn med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So42 yrkande 11, 2005/06:So43 yrkande 5 och 2005/06:So46 yrkande 18.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

27. Kunskap om funktionshinder i vissa utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So44 yrkande 4.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)

28. Personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So42 yrkande 8, 2005/06:So44 yrkande 13 och 2005/06:So46 yrkande 32.

29. Psykiskt funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So44 yrkandena 15 och 19 samt 2005/06:So46 yrkande 27.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

30. Översyn av LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So43 yrkande 4, 2005/06:So44 yrkandena 11 och 12 samt 2005/06:So46 yrkande 31.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

31. Lex Sarah

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So42 yrkande 9, 2005/06:So44 yrkande 14 och 2005/06:So46 yrkande 33.

32. Bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So44 yrkandena 16-18 och 2005/06:So46 yrkande 35.

Reservation 26 (m, c, fp, kd)

33. Vården av personer med dubbeldiagnos

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 28.

Reservation 27 (m, c, fp, kd)

34. Översyn av regelverket för beviljande av ledarhundar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 26.

Reservation 28 (m, c, fp, kd)

35. Nationella hjälplinjen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 29.

36. Funktionshindrade i katastrofsituationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So46 yrkande 36.

37. Funktionshinder och sexualitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So45 yrkandena 1-4.

38. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:110 till handlingarna.