Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 oktober 2017

Beslut

Undantag från plan- och bygglagen om antalet asylsökande ökar (CU3)

Om antalet asylsökande har varit eller förväntas bli stort, måste det vara möjligt att snabbt kunna ordna boenden för de asylsökande. Om det är nödvändigt ska regeringen i dessa fall kunna ta beslut om undantag från vissa krav och bestämmelser i plan- och bygglagen. Undantagen gäller till exempel kraven på att ta hänsyn till allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse, kraven på bygglov och kraven på marklov.

Undantagen ska stå i proportion till de intressen som kraven avser att skydda och främja.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Undantag från plan- och bygglagen om antalet asylsökande ökar (CU3)

Om antalet asylsökande har varit eller förväntas bli stort, måste det vara möjligt att snabbt kunna ordna boenden för de asylsökande. Om det är nödvändigt ska regeringen i dessa fall kunna ta beslut om undantag från vissa krav och bestämmelser i plan- och bygglagen. Undantagen gäller till exempel kraven på att ta hänsyn till allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse, kraven på bygglov och kraven på marklov.

Undantagen ska stå i proportion till de intressen som kraven avser att skydda och främja.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att den nya lagen börjar gälla 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.