Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2015

Beslut

Utrikesutskottet förutsätter förslag om skärpt kontroll av vapenexport (UU11)

Regeringen har i en skrivelse redogjort för den svenska exportkontrollen 2014 av krigsmateriel och produkter som kan användas både civilt och i krig. Utrikesutskottet har tagit del av skrivelsen och noterar att Krigsmaterielexportöversynskommittén, den så kallade KEX-utredningen, ska lämna förslag om den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel senast den 30 juni 2015. Utskottet ser fram emot detta och förutsätter att regeringen därefter återkommer med förslag som skärper exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa nej till motioner som rör krigsmateriellagstiftning och demokratikriterium, internationell samverkan om exportkontroll av krigsmateriel samt EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport och Europeiska försvarsbyrån.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelse 2014/15:114 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-07
Justering: 2015-05-21
Trycklov: 2015-05-25
Reservationer 4
Betänkande 2014/15:UU11

Alla beredningar i utskottet

2015-05-07, 2015-04-23, 2015-04-16

Utrikesutskottet förutsätter förslag om skärpt kontroll av vapenexport (UU11)

Regeringen har i en skrivelse redogjort för den svenska exportkontrollen 2014 av krigsmateriel och produkter som kan användas både civilt och i krig. Utrikesutskottet har tagit del av skrivelsen och noterar att Krigsmaterielexportöversynskommittén, den så kallade KEX-utredningen, ska lämna förslag om den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel senast den 30 juni 2015. Utskottet ser fram emot detta och förutsätter att regeringen därefter återkommer med förslag som skärper exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som rör krigsmateriellagstiftning och demokratikriterium, internationell samverkan om exportkontroll av krigsmateriel samt EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport och Europeiska försvarsbyrån.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-02
Debatt i kammaren: 2015-06-03
4

Beslut

Beslut: 2015-06-03
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Krigsmateriellagstiftning och demokratikriterium

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3047 av Hans Linde m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 38 0 0 11
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 289 19 0 41


2. Internationell samverkan om exportkontroll av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 1 0 2
S 104 0 0 9
M 0 77 0 7
SD 38 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 231 78 0 40


3. EU:s gemensamma ståndpunkt, Europeiska försvarsbyrån (EDA)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 0 38 0 11
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 19 2
KD 14 0 0 2
Totalt 252 38 19 40


4. Skrivelse 2014/15:114

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Övrigt yrkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument