Straffet för mord m.m.

Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2009

Beslut

Straffskalan för mord skärps (JuU17)

Straffet för mord ska höjas. Det längsta tidsbestämda straffet blir 18 år. Minimistraffet på 10 år blir kvar och livstidstraffet ska fortsättningsvis kunna dömas ut i allvarliga fall. Syftet med lagskärpningen är att få en mer nyanserad straffmätning. En maximumgräns på 18 år införs också för andra allvarliga brott som kan ge tidsbestämt straff eller livstid, till exempel människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott. Tidsbestämda fängelsestraff på upp till 18 år ska dessutom kunna dömas ut vid upprepad brottslighet eller återfall i särskilt allvarlig brottslighet. Vidare ska den som har begått ett mord eller något annat av de nämnda brotten före 21 års ålder få dömas till fängelse i upp till 14 år. I dag är tidsgränsen 10 år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-02
Justering: 2009-04-28
Betänkande publicerat: 2009-04-29
Trycklov: 2009-04-29
Reservationer 4
Betänkande 2008/09:JuU17

Straffskalan för mord skärps (JuU17)

Straffet för mord ska höjas. Det längsta tidsbestämda straffet blir 18 år. Minimistraffet på 10 år blir kvar och livstidstraffet ska fortsättningsvis kunna dömas ut i allvarliga fall. Syftet med lagskärpningen är att få en mer nyanserad straffmätning. En maximumgräns på 18 år införs också för andra allvarliga brott som kan ge tidsbestämt straff eller livstid, till exempel människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott. Tidsbestämda fängelsestraff på upp till 18 år ska dessutom kunna dömas ut vid upprepad brottslighet eller återfall i särskilt allvarlig brottslighet. Vidare ska den som har begått ett mord eller något annat av de nämnda brotten före 21 års ålder få dömas till fängelse i upp till 14 år. I dag är tidsgränsen10 år. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2009. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-13
4

Beslut

Beslut: 2009-05-14
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Straffet för mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 1 § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:118 i denna del och avslår motionerna 2007/08:Ju264, 2007/08:Ju330 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Ju15 yrkandena 1 och 3, 2008/09:Ju285 och 2008/09:Ju374 yrkandena 1 och 2.

2. Livstidsstraffet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju15 yrkande 2 och 2008/09:Ju16 yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1013026
m790018
c22007
fp24004
kd21003
v01804
mp01306
Totalt24734068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Straffet för unga lagöverträdare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 29 kap. 7 § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:118 i denna del och avslår motion 2008/09:Ju16 yrkande 2.

Reservation 2 (v, mp)

4. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i brottsbalken,
b) lag om ändring i lagen (1964:169) om straff för folkmord,
c) lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken,
d) lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:118 i denna del.

5. Påföljdssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju14 yrkande 2 och 2008/09:Ju16 yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m780019
c22007
fp24004
kd21003
v01804
mp01306
Totalt145136068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Preskription vid allvarliga brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju14 yrkande 1, 2008/09:Ju242, 2008/09:Ju252 och 2008/09:Ju367.

Reservation 4 (s)