Socialavgifter

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om socialavgifter (SfU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om socialavgifter. Motionerna handlar bland annat om lägre socialavgifter för unga och för små företag samt om undantag från kravet på att betala socialavgifter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-31
Justering: 2019-02-26
Trycklov: 2019-02-28
Reservationer 2
Betänkande 2018/19:SfU15

Nej till motioner om socialavgifter (SfU15)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om socialavgifter. Motionerna handlar bland annat om lägre socialavgifter för unga och för små företag samt om undantag från kravet på att betala socialavgifter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-05
Debatt i kammaren: 2019-03-06
4

Beslut

Beslut: 2019-03-06
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nedsättning av socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:777 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2018/19:926 av Edward Riedl (M) yrkande 2,

2018/19:930 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2018/19:1245 av Ann-Sofie Alm (M),

2018/19:2466 av Mikael Oscarsson (KD),

2018/19:2496 av Per Åsling (C) och

2018/19:2537 av Per Åsling (C).

Reservation 1 (C)

2. Undantag från kravet på att betala socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD),

2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 5 och

2018/19:2653 av Saila Quicklund (M).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 0 9
SD 0 60 0 2
C 27 0 0 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 248 60 0 41


3. Frågor om socialavgifter i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 4 och

2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 4.