Snabbare omval

Konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 januari 2013

Beslut

Riksdagen vill att regeringen utreder tidsfrist för omval (KU13)

Riksdagen tycker att det är viktigt att omval i framtiden kan genomföras på kortare tid än efter valet 2010. Samma förutsättningar för omval som för ordinarie val, och en lagstadgad tidsfrist för genomförande som är så kort som möjligt. Det är frågor som riksdagen vill att regeringen utreder. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottsinitiativ med tillkännagivande till regeringen vad utskottet anfört om att i ett lämpligt sammanhang låta utreda dels ändrade förutsättningar för omval så att förutsättningarna för omval ska vara i princip desamma som för det ordinarie valet, dels en i författning bestämd tidsfrist för genomförande av omval som ska vara så kort som det är praktiskt möjligt.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

KU vill att regeringen utreder tidsfrist för omval (KU13)

Det är viktigt att omval i framtiden kan genomföras på kortare tid än efter valet 2010. Det konstaterar ett enigt konstitutionsutskott, KU. Samma förutsättningar för omval som för ordinarie val, och en lagstadgad tidsfrist för genomförande som är så kort som möjligt. Det är frågor som KU vill att regeringen utreder. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.