Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har granskats (MJU17)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av om landsbygdsprogrammet 2014-2020 har utformats och genomförts så att målen för programmet kan nås på ett effektivt sätt. Riksrevisionens övergripande slutsats är att utformningen av landsbygdsprogrammet har bidragit till en struktur som försvårar möjligheten att nå programmets mål. Revisionen rekommenderar därför bland annat att regeringen tar fram ett underlag med en strategisk analys av vilka konsekvenser olika val i programutformningen kan få.

Regeringen instämmer i delar av Riksrevisionens slutsatser och har redan påbörjat förberedelserna för kommande programperiod. Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram en strategisk plan med analyser för kommande period, bland annat för att säkra att det blir enklare för stödmottagare och myndigheter.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej övriga motionsförslag kopplat till regeringens skrivelse, samt cirka 100 motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om landsbygdspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-06-05
Reservationer 41
Betänkande 2018/19:MJU17

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har granskats (MJU17)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av om landsbygdsprogrammet 2014-2020 har utformats och genomförts så att målen för programmet kan nås på ett effektivt sätt. Riksrevisionens övergripande slutsats är att utformningen av landsbygdsprogrammet har bidragit till en struktur som försvårar möjligheten att nå programmets mål. Revisionen rekommenderar därför bland annat att regeringen tar fram ett underlag med en strategisk analys av vilka konsekvenser olika val i programutformningen kan få.

Regeringen instämmer i delar av Riksrevisionens slutsatser och har redan påbörjat förberedelserna för kommande programperiod. Jordbruksverket har fått i uppdrag att ta fram en strategisk plan med analyser för kommande period, bland annat för att säkra att det blir enklare för stödmottagare och myndigheter.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej övriga motionsförslag kopplat till regeringens skrivelse, samt cirka 100 motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om landsbygdspolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
36 förslagspunkter, 31 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av landsbygdsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3031 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:3032 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) i denna del och

2018/19:3035 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 64 6
SD 1 61 0 0
C 29 0 0 2
V 17 0 10 1
KD 0 0 20 2
L 16 0 1 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 168 61 95 25


2. Genomförande av kommande landsbygdsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3031 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:3032 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) i denna del,

2018/19:3034 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2 och

2018/19:3035 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 3 (M, KD)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 64 6
SD 0 1 61 0
C 0 29 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 0 20 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 149 30 145 25


3. Lokala kontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 6 (KD)

4. Landsbygdsutveckling och klimatanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:3031 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 64 0 0 6
SD 0 62 0 0
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 262 62 0 25


5. Den gemensamma jordbrukspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:566 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD),

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 30,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 6,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 17 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 22 och 26.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (KD)
Reservation 10 (L)

6. Resultatstyrda miljöersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 38 och 39 samt

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 11 (M, SD, KD)

7. Utbetalningar av jordbruksstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 27 och 31,

2018/19:1703 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2018/19:2717 av Daniel Bäckström (C),

2018/19:3032 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) i denna del,

2018/19:3034 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 1 och

2018/19:3035 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 12 (M, KD)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 1 63 0 6
SD 0 0 62 0
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 179 83 62 25


8. Rådgivning vid stödansökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2050 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3.

9. Dubbelbestraffning av jordbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 14 (SD, KD)

10. Konkurrenskraftigt lantbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:1336 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2018/19:1682 av John Widegren (M),

2018/19:1699 av Edward Riedl (M),

2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 28 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 1 63 0 6
SD 0 0 62 0
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 20 0 0 2
L 0 0 17 2
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 182 63 79 25


11. Jordbrukets klimat- och miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 27 och

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (L)

12. Myndigheter och konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:1336 av Cecilia Widegren (M) yrkande 3 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 20 (SD, KD)

13. Genomförande av EU-regler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:848 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 9, 10 och 22.

Reservation 21 (M, SD)

14. Regelförenklingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 28 och 29,

2018/19:1336 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2018/19:1636 av John Weinerhall (M) yrkande 1,

2018/19:1926 av Pål Jonson (M),

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 12-14 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (KD)

15. Kompetensförsörjning för de areella näringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 25 (SD)

16. Generationsskiften i lantbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 26.

Reservation 26 (SD)

17. Ekologiskt jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 19,

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 9,

2018/19:1728 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1731 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 30,

2018/19:2302 av Anna Sibinska och Elisabeth Falkhaven (båda MP) yrkande 1,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkandena 1 och 8,

2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 6 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 27 (M)
Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V)
Reservation 30 (L)

18. Ett nationellt råd för livsmedelsstrategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 31 (KD)

19. Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 30 och 32 samt

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 32 (M, KD)

20. Ett grönt lantbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 44,

2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 2 och

2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8.

21. Gödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 20,

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 35,

2018/19:1583 av Lotta Olsson (M) yrkandena 1-3 och

2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 33 (SD)

22. Hag- och betesmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (SD)

23. Lantraser och lantsorter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 36 (SD)

24. Ändringar i utsädeslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:454 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

2018/19:1354 av Erik Bengtzboe (M).

25. Hästnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:905 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:952 av Monica Haider (S),

2018/19:1326 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 8,

2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1685 av John Widegren och Cecilia Widegren (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 37 (KD)

26. Binäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 35 och

2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M) yrkande 1.

Reservation 38 (KD)

27. Småskaliga slakterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 13 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 39 (M, SD, KD)

28. Måltidsupplevelser och mathantverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) och

2018/19:2648 av Saila Quicklund (M).

29. Omställning av jordbruksmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:568 av Mikael Eskilandersson (SD).

30. Fäbodjordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 40 (SD)

31. Översyn av rennäringslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 7.

32. Stora fåglars påverkan på jordbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1680 av John Widegren (M).

33. Växtförädling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 9.

34. Skördeskadeförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 41.

35. Proteinfoderodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 38.

Reservation 41 (SD)

36. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:52 till handlingarna.