Postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 januari 2018

Beslut

Regeringen får bestämma regler om postutdelning (TU4)

Regeringen eller Post- och telestyrelsen får ta fram regler för utdelning av post. Det gäller den post, upp till 20 kg, som idag sköts av Postnord, som har uppdraget att sköta den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. Reglerna ska bland annat göra det tydligt vilken som är den lägsta godtagbara servicenivån och vilka krav på utdelning som finns.

Den som erbjuder en posttjänst behöver också lämna vissa uppgifter om sin ekonomi eller verksamhet, om detta begärs. Syftet är att kunna samla in uppgifter som är nödvändiga för att följa upp att utvecklingen inom postområdet stämmer överens med samhällets behov. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Reglerna börjar gälla den 1 april 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-30
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-22
Reservationer 14
Betänkande 2017/18:TU4

Regeringen får bestämma regler om postutdelning (TU4)

Regeringen eller Post- och telestyrelsen får ta fram regler för utdelning av post. Det gäller den post, upp till 20 kg, som idag sköts av Postnord, som har uppdraget att sköta den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. Reglerna ska bland annat göra det tydligt vilken som är den lägsta godtagbara servicenivån och vilka krav på utdelning som finns.

Den som erbjuder en posttjänst behöver också lämna vissa uppgifter om sin ekonomi eller verksamhet, om detta begärs. Syftet är att kunna samla in uppgifter som är nödvändiga för att följa upp att utvecklingen inom postområdet stämmer överens med samhällets behov. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Reglerna ska börja gälla den 1 april 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 januari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i postlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:41 och avslår motionerna

2017/18:876 av Isak From m.fl. (S),

2017/18:3202 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 10,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 60 och

2017/18:3940 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 2 14
M 71 0 0 12
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 0 19 2
L 17 0 0 2
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 2
Totalt 267 13 21 48


2. Postservice i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:551 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.1,

2017/18:873 av Fredrik Lundh Sammeli (S),

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-4,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 59,

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 13,

2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) och

2017/18:3940 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C, L)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 2
C 0 0 20 2
V 0 0 19 2
L 0 0 17 2
KD 0 0 14 2
- 1 3 0 2
Totalt 193 39 70 47


3. Posthantering och sekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2887 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3088 av Cecilia Magnusson (M) och

2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 7 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 2
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 2
Totalt 231 71 0 47


4. Postförordningens villkor för övernattbefordran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 27 i denna del och

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)

5. Fastighetsboxar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3940 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 10 (V)

6. Differentierade porton

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 27 i denna del.

Reservation 11 (L)

7. Tillgång till postnummersystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 12 (C)

8. Konkurrenssituationen på paketmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 13 (C)

9. Terminalavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 14 (SD)