Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om polisen (JuU6)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om polisen. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om polisens organisation och arbetsmetoder, antagningen till och innehållet i polisutbildningen, ledarskap inom polisen samt ordningsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om polisen (JuU6)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om polisen. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om polisens organisation och arbetsmetoder, antagningen till och innehållet i polisutbildningen, ledarskap inom polisen samt ordningsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.