Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2020

Beslut

Ändringar för barn och unga i samhällsvården (SoU5)

Några barn och unga bor inte hemma hos någon förälder
eller annan närstående
utan i ett familjehem istället.

När de bott i samma familjehem i två år
så undersöker kommunen den så kallade vårdplanen
och funderar över var de ska bo i framtiden.

När ett barn eller en ungdom
bott i samma familjehem i tre år
så undersöker kommunen
varje år
om några av de vuxna i familjehemmet
ska ta över vårdnaden om barnet eller den unga
från föräldrarna.

Då ska kommunen tänka på
hur det är i familjehemmet
och med kontakten med föräldrarna.

Barn och unga som är i en domstol
kan få hjälp av en vuxen
som kallas biträde.
Den som är ett biträde
måste vara erfaren och duktig.

Riksdagen sa ja till flera lagändringar och tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen som rör barn och unga i samhällsvården.

Lagändringarna gör det tydligare vad kommunernas socialnämnder särskilt ska beakta när de överväger om att ansöka om flytt av vårdnaden för barn eller unga som bott i samma familjehem i tre år. Nämnderna ska därefter överväga en sådan flytt varje år. Den så kallade vårdplanen som gäller ett barn ska revideras senast efter två års placering och behandla var barnet ska bo. Dessutom ska särskilda krav på lämplighet ställas på offentliga biträden till barn och ungdomar i mål och ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2021.

Tillkännagivandena handlar om att en socialnämnd bör överväga en ansökan av vårdnadsflytt senast efter två års boende i samma familjehem, istället för efter tre år. Dessutom föreslås en utvärdering av hur ofta behovet av vård i ett annat hem än det egna ska övervägas. Även lagändringen om offentliga biträdens lämplighet bör utvärderas om cirka två år.

Några av lagändringarna kommer från ett så kallat utskottsinitiativ från socialutskottet. Utskottet har tagit initiativ till förslaget, det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot. Förslagen på tillkännagivanden kommer från motioner.

Utskottets förslag till beslut: Initiativ med lagförslag. Bifall till proposition. Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-01
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-07
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:SoU5

Alla beredningar i utskottet

2020-12-01, 2020-11-19

Ändringar för barn och unga i samhällsvården (SoU5)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till flera lagändringar och tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen som rör barn och unga i samhällsvården.

Förslagen handlar om att göra det tydligare vad kommunernas socialnämnder särskilt ska beakta när de överväger om att ansöka om flytt av vårdnaden för barn eller unga som bott i samma familjehem i tre år. Nämnderna ska därefter överväga en sådan flytt varje år. Den så kallade vårdplanen som gäller ett barn föreslås revideras senast efter två års placering och behandla var barnet ska bo. Dessutom ska särskilda krav på lämplighet ställas på offentliga biträden till barn och ungdomar i mål och ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Dessa lagändringar föreslås börja gälla den 1 mars 2021.

Tillkännagivandena handlar om att en socialnämnd bör överväga en ansökan av vårdnadsflytt senast efter två års boende i samma familjehem, istället för efter tre år. Dessutom föreslås en utvärdering av hur ofta behovet av vård i ett annat hem än det egna ska övervägas. Även lagändringen om offentliga biträdens lämplighet bör utvärderas om cirka två år, föreslår utskottet.

Några av lagändringarna kommer från ett så kallat utskottsinitiativ från socialutskottet. Utskottet har tagit initiativ till förslaget, det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot. Förslagen på tillkännagivanden kommer från motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-09
Debatt i kammaren: 2020-12-10
4

Beslut

Beslut: 2020-12-10
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 6 till
1. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:35 punkterna 1 och 2.

2. Tidpunkten för övervägande av ansökan om vårdnadsöverflyttning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tidpunkten för övervägande av ansökan om vårdnadsöverflyttning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3753 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 1 och

2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


3. Övervägande av vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om övervägande av vården och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3753 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 2 och

2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


4. Utvärdering av de särskilda lämplighetskraven för offentliga biträden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utvärdering av de särskilda lämplighetskraven för offentliga biträden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2020/21:3753 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 3 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 3 0 24
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 22 0 295