OSSE

Utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2012

Beslut

Verksamheten i OSSE (UU16)

Regeringen har lämnat en skrivelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under andra halvåret 2010 och helåret 2011. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2011. Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2012-04-19, 2012-04-26, 2012-05-10

Verksamheten i OSSE (UU16)

Regeringen har lämnat en skrivelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under andra halvåret 2010 och helåret 2011. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2011. Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.