Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Konstitutionsutskottets bet 2013/14:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 oktober 2013

Beslut

Nytt omställningsstöd för tidigare riksdagsledamöter (KU3)

Riksdagsledamöter som slutar sitt uppdrag ska få bättre stöd för att gå över till yrkeslivet. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag om att införa ett nytt omställningsstöd som ska ersätta den nuvarande inkomstgarantin.

Omställningsstödet består av två delar. Den ena delen är ett stöd för övergång till arbetslivet som ska likna det stöd som erbjuds på den övriga arbetsmarknaden. Det kan bestå av rådgivning och kompletterande utbildning. Den andra delen är ett ekonomiskt stöd som i sin tur består av två delar. Alla ledamöter som slutar sitt uppdrag får under högst två år ett ekonomiskt stöd som liknar en avgångsersättning på arbetsmarknaden. Utöver det kan äldre personer som varit riksdagsledamöter i minst åtta år få ett förlängt ekonomiskt stöd. Den här ersättningen är lägre och beviljas för ett år i taget. Det ekonomiska stödet kan under vissa förutsättningar minskas eller dras in, så kallad jämkning.

Det nya omställningsstödet gäller för nya riksdagsledamöter som väljs in i riksdagen vid valet 2014 eller senare. Nuvarande riksdagsledamöter som blir omvalda 2014 får rätt till den nuvarande inkomstgarantin när de slutar sina uppdrag, eftersom riksdagen anser att ledamöternas villkor bör vara förutsebara. Skillnaderna mellan det nya omställningsstödet och den gamla inkomstgarantin är enligt riksdagen så stora att det nya systemet inte bör gälla nuvarande ledamöter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativ om vissa ytterligare ändringar i ersättningslagen. Delvis bifall till framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 5 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-09-17
Justering: 2013-09-24
Betänkande publicerat: 2013-09-24
Trycklov: 2013-09-24
Reservationer 4
bet 2013/14:KU3

Alla beredningar i utskottet

2013-09-17, 2013-09-12

Nytt omställningsstöd för tidigare riksdagsledamöter (KU3)

Riksdagsledamöter som slutar sitt uppdrag ska få bättre stöd för att gå över till yrkeslivet. Riksdagsstyrelsen föreslår ett nytt omställningsstöd som ska ersätta den nuvarande inkomstgarantin.

Omställningsstödet består av två delar. Den ena delen är ett stöd för övergång till arbetslivet som ska likna det stöd som erbjuds på den övriga arbetsmarknaden. Det kan bestå av rådgivning och kompletterande utbildning. Den andra delen är ett ekonomiskt stöd som i sin tur består av två delar. Alla ledamöter som slutar sitt uppdrag får under högst två år ett ekonomiskt stöd som liknar en avgångsersättning på arbetsmarknaden. Utöver det kan äldre personer som varit riksdagsledamöter i minst åtta år få ett förlängt ekonomiskt stöd. Den här ersättningen är lägre och beviljas för ett år i taget. Det ekonomiska stödet kan under vissa förutsättningar minskas eller dras in, så kallad jämkning.

Det nya omställningsstödet ska gälla för nya riksdagsledamöter som väljs in i riksdagen vid valet 2014 eller senare. Nuvarande riksdagsledamöter som blir omvalda 2014 får rätt till den nuvarande inkomstgarantin när de slutar sina uppdrag, eftersom riksdagsstyrelsen anser att ledamöternas villkor bör vara förutsebara. Skillnaderna mellan det nya omställningsstödet och den gamla inkomstgarantin är enligt riksdagsstyrelsen så stora att det nya systemet inte bör gälla nuvarande ledamöter. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-10-02
4

Beslut

Beslut: 2013-10-02
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 oktober 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reducering av ekonomiskt omställningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 som förslag 1 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i de delar det avser 13 a kap. 12 och 13 §§.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2012/13:RS7 punkt 1 i denna del och avslår motion 2012/13:K7 yrkande 3.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M930014
MP23002
FP18006
C17006
SD20000
V01702
KD17002
Totalt28017052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Jämkning av inkomstgaranti och ekonomiskt omställningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 som förslag 1 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i de delar det avser 13 kap. 16 § och 13 a kap. 15.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2012/13:RS7 punkt 1 i denna del.

3. Verkställighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 som förslag 1 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i de delar det avser 13 kap. 25 § och 13 a kap. 28.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2012/13:RS7 punkt 1 i denna del.

4. Ränta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 som förslag 1 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i de delar det avser 13 kap. 26 § och 13 a kap. 29 §.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2012/13:RS7 punkt 1 i denna del.

5. Övergångsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 som förslag 1 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i de delar det avser 13 kap. 1 §, 13 a kap. 1 § samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2012/13:RS7 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2012/13:K6 yrkande 2, 2012/13:K7 yrkandena 1 och 2, 2012/13:K8 yrkandena 1 och 2, 2012/13:K9 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:K10.

Reservation 2 (MP, C, SD, V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, C, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910120
M940013
MP02302
FP19005
C01904
SD02000
V01702
KD00172
Totalt204791848

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Ändring i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i den ordning som anges i 8 kap. 17 § första stycket andra meningen regeringsformen utskottets i bilaga 3 som förslag 5 intagna förslag till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar det avser huvudbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2012/13:RS7 punkt 5 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M940013
MP23002
FP18006
C19004
SD20000
V17002
KD17002
Totalt3000049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Ändringar i riksdagsordningens tilläggsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 som förslag 5 intagna förslag till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar det avser tilläggsbestämmelser.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2012/13:RS7 punkt 5 i denna del.

8. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 som förslag 1 intagna förslag till lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, som förslag 2 intagna förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), som förslag 3 intagna förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som förslag 4 intagna förslag till lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen samt som förslag 6 intagna förslag till lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2012/13:RS7 punkterna 1 i denna del, 2-4 och 6.

9. Vissa ytterligare ändringar i ersättningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets framlagda förslag i bilaga 3 till lag om ändring i 13 kap. 15, 20 och 27 §§ lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter.

10. Finansieringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:K6 yrkande 1.

Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910120
M940013
MP23002
FP19005
C19004
SD20000
V17002
KD01702
Totalt28317148

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag