Nya verktyg mot gängkriminaliteten

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU44

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2022

Beslut

Regeringen uppmanas ta fram nya verktyg mot gängkriminaliteten (JuU44)

Riksdagen uppmanade regeringen genom fyra tillkännagivanden att ta fram en rad nya verktyg mot gängkriminaliteten. Tillkännagivandena handlar om

  • förbättrade möjligheter att förverka, det vill säga frånta, tillgångar från kriminella
  • införande av vistelseförbud
  • effektivare användning av biometrisk information, exempelvis dna
  • bättre informationsutbyte mellan myndigheter.

Tillkännagivandena gjordes i samband med att riksdagen behandlade cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att förbättrade möjligheter att förverka tillgångar från kriminella, tillfällig lagstiftning om preventiva tvångsmedel, kriminalisering av deltagande i kriminell organisation, införande av vistelseförbud, effektivare användning av biometrisk information och bättre informationsutbyte mellan myndigheter. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2 samt reservation 3 under punkt 3, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-31, 2022-04-07

Regeringen uppmanas ta fram nya verktyg mot gängkriminaliteten (JuU44)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen genom sex tillkännagivanden ska uppmana regeringen att ta fram en rad nya verktyg mot gängkriminaliteten.

Tillkännagivandena handlar om

  • förbättrade möjligheter att förverka, det vill säga frånta, tillgångar från kriminella
  • tillfällig lagstiftning om preventiva tvångsmedel, som exempelvis hemlig avlyssning
  • kriminalisering av deltagande i kriminell organisation
  • införande av vistelseförbud
  • effektivare användning av biometrisk information, exempelvis dna
  • bättre informationsutbyte mellan myndigheter.

Förslaget till tillkännagivande om tillfällig lagstiftning om preventiva tvångsmedel är ett så kallat utskottsinitiativ från justitieutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget och att det inte kommer från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Övriga förslag om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.