Nya hastighetsgränser

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2007

Beslut

Nya hastighetsgränser (TU15)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya hastighetsgränser. Förslaget innebär att beslutande myndigheter, som Vägverket och kommunerna, ska kunna använda sig av 10-steg i intervallet 30-120 km/timmen. De nya hastighetsgränserna är en del av långsiktig strategi för att nå nollvisionen och de övriga transportpolitiska delmålen. Riksdagen framhåller att regeringen bör återkomma till riksdagen med en uppföljning av de nya hastighetsgränserna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nya hastighetsgränser (TU15)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya hastighetsgränser. Förslaget innebär att beslutande myndigheter, som Vägverket och kommunerna, ska kunna använda sig av 10-steg i intervallet 30-120 km/timmen. De nya hastighetsgränserna är en del av långsiktig strategi för att nå nollvisionen och de övriga transportpolitiska delmålen. Utskottet framhåller att regeringen bör återkomma till riksdagen med en uppföljning av de nya hastighetsgränserna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.