Norden

Utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2006

Beslut

Nordiskt samarbete (UU16)

Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2005 och Nordiska rådets svenska delegation har redogjort för parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sade också nej till ett antal motioner som tar upp olika frågor om nordiskt samarbete.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nordiskt samarbete (UU16)

Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2005 och Nordiska rådets svenska delegation har redogjort för parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett antal motioner som tar upp olika frågor om nordiskt samarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.