Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU13)

Riksdagen sa nej till 25 motioner om mervärdesskatt. Motionerna handlar bland annat om skattesatser och mervärdesbeskattning av ideella föreningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU13)

Skatteutskottet har behandlat 25 motioner om mervärdesskatt. Motionerna handlar bland annat om skattesatser och mervärdesbeskattning av ideella föreningar. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.