Medborgarskap

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Nej till motioner om medborgarskap (SfU16)

Riksdagen sa nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2019 om svenskt medborgarskap. Förslagen handlar bland annat om språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt förlängning av tiden för hemvist.

Utskottets förslag till beslut: Avslag samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om medborgarskap (SfU16)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2019 om svenskt medborgarskap. Förslagen handlar bland annat om språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt förlängning av tiden för hemvist.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.