Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets bet 2008/09:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2008

Beslut

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SoU3)

Sverige ska tillträda FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen godkände också att Sverige tillträder ett fakultativt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Tillträdet till konventionen och protokollet innebär inga ändringar i lagstiftningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-23
Justering: 2008-10-30
Betänkande publicerat: 2008-11-04
Trycklov: 2008-11-04
Reservationer 4
bet 2008/09:SoU3

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SoU3)

Sverige ska tillträda FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ska också tillträda ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Tillträdet till konventionen och protokollet innebär inga ändringar i lagstiftningen. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner konventionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-12
4

Beslut

Beslut: 2008-11-13
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 november 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av konventionen och det fakultativa protokollet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt det fakultativa protokollet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:28 punkterna 1 och 2.

2. Uppdrag till myndigheter som utövar tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:U265 av Anne Ludvigsson och Hillevi Larsson (båda s) yrkande 2.

3. Tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So3 av Ronny Olander (s).

4. Diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So4 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m860011
c22007
fp21007
kd19005
v01705
mp01504
Totalt25532062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Översättning till de nationella minoritetsspråken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So2 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m860011
c22007
fp21007
kd19005
v01705
mp01504
Totalt25532062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Register för ECT-behandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So2 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 3 (v)

7. Papperslösas rätt till sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So4 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 4 (mp)