Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2016

Beslut

Ändrade krav på fritidsbåtar och vattenskotrar (TU8)

De svenska bestämmelserna om fritidsbåtar och vattenskotrar anpassas till EU:s regler. Det betyder att en lag införs som innehåller krav på fritidsbåtar, vattenskotrar och tillhörande utrustning och som ska förhindra problem med hälsa och säkerhet för personer eller miljö. Vidare görs en följdändring i drivmedelslagen. Vissa detaljer i genomförandet av EU-reglerna får bestämmas av regeringen eller de ansvariga myndigheterna.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Ändrade krav på fritidsbåtar och vattenskotrar (TU8)

De svenska bestämmelserna om fritidsbåtar och vattenskotrar anpassas till EU:s regler. Det betyder att en lag införs som innehåller krav på fritidsbåtar, vattenskotrar och tillhörande utrustning och som ska förhindra problem med hälsa och säkerhet för personer eller miljö. Vidare görs en följdändring i drivmedelslagen. Vissa detaljer i genomförandet av EU-reglerna får bestämmas av regeringen eller de ansvariga myndigheterna.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2016. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en motion som väckts med anledning av förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.