Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2022

Beslut

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU9)

Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag i motioner om kultur och fritid för barn och unga från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om barns och ungdomars rätt till kultur, kulturskolan, Skapande skola, trygg internetmiljö för barn och unga och hedersförtryck av unga.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-07, 2022-04-19

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 20 förslag i motioner om kultur och fritid för barn och unga från den allmänna motionstiden 2021. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om barns och ungdomars rätt till kultur, kulturskolan, Skapande skola, trygg internetmiljö för barn och unga och hedersförtryck av unga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.