Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till motioner om kultur för alla (KrU10)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om konstnärlig frihet, språk, nationella minoriteter, litteratur och bibliotek.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att arbete redan pågår inom de områden förslagen gäller.  

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-24
Reservationer 25
Betänkande 2019/20:KrU10

Nej till motioner om kultur för alla (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om konstnärlig frihet, språk, nationella minoriteter, litteratur och bibliotek.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat att arbete redan pågår inom de områden förslagen gäller.  

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
26 förslagspunkter, 22 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konstnärlig frihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkandena 1 och 4 samt

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 1 och 5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)

2. Konstnärligt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 4 (KD)

3. Kollektivverkstäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 6.

4. Kulturbryggan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 5 (M)

5. Avtal för konstnärers ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 11 och

2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


6. Biblioteksersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2898 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) yrkande 6.

7. Villkor och stöd för kulturskaparna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2861 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 3,

2019/20:3103 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 46 4 5 294


8. Kultursamverkansmodellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1237 av Carina Ödebrink (S),

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2 i denna del och

2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (L)

9. Kultur i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 4 och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 2 i denna del och 9.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 10 5 294


10. Myndigheten för kulturanalys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2419 av Jan Ericson (M).

11. Hantverk och slöjd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 5.

12. Stöd för kulturtidskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2897 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP).

13. Språk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:634 av Aron Emilsson m.fl. (SD) och

2019/20:3053 av Aron Emilsson (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 14 (SD)

14. Nationella minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:353 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:357 av Cassandra Sundin m.fl. (SD),

2019/20:1612 av Linda Ylivainio och Peter Helander (båda C) yrkande 1,

2019/20:2898 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) yrkande 5 och

2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) yrkandena 11 och 12.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)

15. Astrid Lindgren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:7 av Gudrun Brunegård (KD) och

2019/20:8 av Gudrun Brunegård (KD).

16. Översättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:324 av Per-Arne Håkansson (S).

17. Läsfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) yrkandena 1 och 7,

2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 9 och

2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 11 3 294


18. Biblioteksentreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 19 (V)

19. Internationella biblioteket och lånecentralen för mångspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:338 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:2898 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) yrkande 4.

Reservation 20 (SD)

20. Trygga bibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:338 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (L)

21. Nationell biblioteksstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) yrkande 6 och

2019/20:2898 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) yrkandena 1 och 3.

22. Fjärrlån av e-böcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3103 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 23 (V)

23. Katalogisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2024 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).

24. Enprocentsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:358 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:959 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) yrkande 7 och

2019/20:1246 av Magnus Manhammar (S).

Reservation 24 (SD)

25. Nordisk kulturkanon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:632 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 25 (SD)

26. Motionsyrkanden som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.