Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Undantag i tillståndskravet för kameraövervakning (JuU36)

Kravet på tillstånd för kameraövervakning ska tas bort på vissa platser. Syftet är att det ska bli enklare att använda kameraövervakning som ett verktyg för bland annat brottsbekämpning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De platser där tillstånd inte ska behövas är:

  • i kollektivtrafiken, på flygplatser och vid bevakning av vissa spårområden, om syftet med kameraövervakningen är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla ordningen
  • på apotek, om syftet är att bekämpa brott.

Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-05
Reservationer 5
Betänkande 2019/20:JuU36

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-04-23

Undantag i tillståndskravet för kameraövervakning (JuU36)

Regeringen föreslår att kravet på tillstånd för kameraövervakning ska tas bort på vissa platser. Syftet är att det ska bli enklare att använda kameraövervakning som ett verktyg för bland annat brottsbekämpning. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De platser där tillstånd inte ska behövas är:

  • i kollektivtrafiken, på flygplatser och vid bevakning av vissa spårområden, om syftet med kameraövervakningen är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla ordningen
  • på apotek, om syftet är att bekämpa brott.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 augusti 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:109 och avslår motion

2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


2. Översyn av kamerabevakningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

3. Förenklade rutiner vid ansökan om tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (V)

4. Ökade möjligheter till kamerabevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 8,

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 20 och

2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


5. Tillståndsplikten för kommuner och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 5 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294