Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2020

Beslut

Nej till motioner om jakt- och viltvård (MJU6)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om jakt- och viltvård. Förslagen handlar bland annat om det allmänna uppdraget som Svenska Jägareförbundet innehar, viltförvaltningsdelegationernas ansvar och beslutanderätt, åtgärder för minskad vildsvinsstam, jaktregler, viltolyckor på grund av vildsvin och gemensam svensk-norsk viltförvaltning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-02-11
Trycklov: 2020-02-13
Reservationer 6
Betänkande 2019/20:MJU6

Alla beredningar i utskottet

2020-01-28, 2019-12-10

Nej till motioner om jakt- och viltvård (MJU6)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om jakt- och viltvård. Förslagen handlar bland annat om det allmänna uppdraget som Svenska Jägareförbundet innehar, viltförvaltningsdelegationernas ansvar och beslutanderätt, åtgärder för minskad vildsvinsstam, jaktregler, viltolyckor på grund av vildsvin och gemensam svensk-norsk viltförvaltning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-14
Debatt i kammaren: 2020-02-18
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det allmänna uppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 1.

2. Viltförvaltningsdelegationernas ansvar och beslutanderätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:2553 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M) och

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 60 1 9
SD 0 59 0 3
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 18 0 4
L 17 0 0 2
MP 13 0 0 3
- 2 0 0 0
Totalt 170 137 1 41


3. Åtgärder för minskad vildsvinsstam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1603 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C),

2019/20:2544 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1, 3 och 5,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 20,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18 och

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 18 och 20.

Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 1 12
M 62 0 0 8
SD 59 0 0 3
C 0 28 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 0 18 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 265 28 19 37


4. Jakttider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:305 av Magnus Persson (SD),

2019/20:307 av Magnus Persson (SD) och

2019/20:994 av Helén Pettersson (S).

5. Jaktmedel och jakthjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2536 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 59 0 0 3
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 18 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 294 18 0 37


6. Eftersöksjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 5 (SD, KD)
Reservation 6 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 62 0 8
SD 0 0 59 3
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 0 18 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 173 62 77 37


7. Jakträttsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1111 av Elisabeth Falkhaven (MP).

8. Viltolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2544 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2.

9. Gemensam svensk-norsk viltförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:537 av Magnus Jacobsson (KD) och

2019/20:693 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 10.

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.