Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU10)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om jakt och viltvård, i huvudsak med hänvisning till det arbete som pågår på området. Motionerna handlar bland annat om hänsynsfull jakt, Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag, skadskjutningar, viltrapportering och älgjakt. Vidare godkände riksdagen följande uttalande från miljö- och jordbruksutskottet om uthållig jakt och viltvård: Jakten innebär att viltproduktionen tillvaratas och den är också en uppskattad och värdefull fritidssysselsättning. Rätt utförd viltvård och jakt är det bästa sättet att hålla den svenska viltstammen frisk och livskraftig. Jägarens roll och betydelse i viltförvaltningen behöver förtydligas och legitimeras i samhällets och allmänhetens ögon.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om jakt och viltvård (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om jakt och viltvård, i huvudsak med hänvisning till det arbete som pågår på området. Motionerna handlar bland annat om hänsynsfull jakt, Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag, skadskjutningar, viltrapportering och älgjakt. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner vad utskottet skrivit om uthållig jakt och viltvård. Jakten innebär att viltproduktionen tillvaratas och jakt är också en uppskattad och värdefull fritidssysselsättning. Enligt utskottet är rätt utförd viltvård och jakt det bästa sättet att hålla den svenska viltstammen frisk och livskraftig. Jägarens roll och betydelse i viltförvaltningen behöver enligt utskottet förtydligas och legitimeras i samhällets och allmänhetens ögon.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.