IT-politik och elektroniska kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2007

Beslut

Motioner om IT-politik och elektroniska kommunikationer (TU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om IT-politik och elektroniska kommunikationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-02-27, 2007-03-13

Motioner om IT-politik och elektroniska kommunikationer (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om IT-politik och elektroniska kommunikationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.