Integration

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Nej till motioner om integration (AU9)

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om integration, i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst att det redan pågår arbete på området.

Förslagen rör bland annat nyanlända invandrares etablering, samhällsorientering för nyanlända invandrare och civilsamhällets roll i integrationsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om integration (AU9)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag om integration, i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst att det redan pågår arbete på området.

Förslagen rör bland annat nyanlända invandrares etablering, samhällsorientering för nyanlända invandrare och civilsamhällets roll i integrationsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.