Idrottsfrågor

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Motioner om idrottsfrågor (KrU8)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om folkhälsa, breddidrott, näridrottsplatser, tolerans- och etikfrågor, Handslaget, idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar, sponsring, sportskytte, OS, internationella idrottsevenemang och idrottsfrågor inom EU.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-19
Justering: 2006-02-07
Betänkande publicerat: 2006-03-01
Trycklov: 2006-03-01
Reservationer 10
bet 2005/06:KrU8

Motioner om idrottsfrågor (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om folkhälsa, breddidrott, näridrottsplatser, tolerans- och etikfrågor, Handslaget, idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar, sponsring, sportskytte, OS, internationella idrottsevenemang och idrottsfrågor inom EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-09
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Folkhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So470 yrkande 11 och 2005/06:Kr412 yrkande 8.

Reservation 1 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m431011
c01606
fp41007
kd02517
v22006
mp11204
-1001
Totalt23844166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Breddidrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr375 yrkande 5, 2005/06:Kr376 yrkande 37 och 2005/06:MJ351 yrkande 13.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Näridrottsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr325.

4. Tolerans- och etikfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr396 yrkande 3, 2005/06:L342 yrkandena 10 och 11, 2005/06:Kr373 yrkande 2 och 2005/06:Kr380 yrkande 11.

Reservation 3 (kd)

5. Handslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr350 och 2005/06:MJ351 yrkande 16.

Reservation 4 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c16006
fp41007
kd26106
v22006
mp11114
-1001
Totalt227461165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr320, 2005/06:Kr373 yrkandena 12 och 13, 2005/06:Kr380 yrkande 5 och 2005/06:MJ351 yrkande 15.

Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m440011
c16006
fp40008
kd10266
v02206
mp01304
-0101
Totalt220362667

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Sponsring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr373 yrkande 14 och 2005/06:Kr380 yrkande 7.

Reservation 7 (v)

8. Sportskytte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju305 yrkande 1.

9. OS i Kina 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr375 yrkande 12.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c01606
fp04107
kd02706
v22006
mp11114
-1001
Totalt154129165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. OS i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr204, 2005/06:Kr334 yrkande 24 och 2005/06:Kr393.

Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1171026
m440011
c01606
fp37317
kd24216
v20116
mp12014
-1001
Totalt25523467

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Internationella idrottsevenemang m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr351 och 2005/06:Kr373 yrkande 17.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190124
m044011
c01606
fp04107
kd02706
v22006
mp13004
-1001
Totalt155128165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Idrottsfrågor inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr373 yrkande 22.