Hyresrätt m.m.

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Hyresrätter bör kunna ombildas till ägarlägenheter (CU14)

Hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter. Det kan göra att mångfalden av boendeformer ökar och leda till minskad boendesegregation. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Tillkännagivandet omfattar även ett hyrköpsystem för bostäder. Hyrköp innebär att hyresgästen efter en viss tid har rätt att köpa lägenheten.

Riksdagen sa nej till flera andra motioner med hänvisning till att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning till bostadsrätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkänna-givande om att införa möjligheter till omvandling till ägarlägenheter m.m. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Hyresrätter bör kunna ombildas till ägarlägenheter (CU14)

Hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter. Det kan göra att mångfalden av boendeformer ökar och leda till minskad boendesegregation. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Civilutskottet vill att tillkännagivandet även ska omfatta ett hyrköpsystem för bostäder. Hyrköp innebär att hyresgästen efter en viss tid har rätt att köpa lägenheten.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till flera andra motioner med hänvisning till att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning till bostadsrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.