Granskningsbetänkande våren 2021

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU20

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 28 ärenden som innehåller anmälningar från riksdagsledamöter eller initiativ som KU har tagit. Ärendena handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen, statsråds tjänsteutövning och regeringens hantering av coronapandemin.

Granskningen debatterades i kammaren och sedan avslutade riksdagen ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler för riksdagen resultatet av granskningen enligt 13 kap. 2 § regeringsformen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-01-14, 2021-01-19, 2021-01-21, 2021-01-26, 2021-01-28, 2021-02-02, 2021-02-04, 2021-02-09, 2021-02-11, 2021-02-23, 2021-02-25, 2021-03-02, 2021-03-04, 2021-03-09, 2021-03-11, 2021-03-18, 2021-03-23, 2021-03-25, 2021-03-26, 2021-04-06, 2021-04-08, 2021-04-09, 2021-04-12, 2021-04-13, 2021-04-20, 2021-04-22, 2021-04-26, 2021-04-27, 2021-04-29, 2021-05-04, 2021-05-06, 2021-05-07, 2021-05-18, 2021-05-20, 2021-05-25, 2021-05-26, 2021-05-27, 2021-06-01

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 28 ärenden som innehåller anmälningar från riksdagsledamöter eller initiativ som KU har tagit. Ärendena handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen, statsråds tjänsteutövning och regeringens hantering av coronapandemin.

Granskningen kommer att debatteras i kammaren. Därefter föreslår utskottet att riksdagen lägger granskningen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar