Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU12)

Riksdagen sa nej till motioner om folkhälsofrågor från allmänna motionstiden 2011. Den främsta orsaken är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om mål och förebyggande arbete inom folkhälsoområdet, antibiotikaresistens, fysisk aktivitet för äldre och förebyggande av självmord. Andra motioner tar upp hbt-personers hälsa, hbt-certifiering av ungdomsmottagningar, ungdomsmottagningarnas öppettider och kompetens samt Umo, Ungdomsmottagningen på nätet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-01-31
Justering: 2012-02-16
Betänkande publicerat: 2012-02-21
Trycklov: 2012-02-21
Reservationer 9
Betänkande 2011/12:SoU12

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om folkhälsofrågor från allmänna motionstiden 2011. Den främsta orsaken är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om mål och förebyggande arbete inom folkhälsoområdet, antibiotikaresistens, fysisk aktivitet för äldre och förebyggande av självmord. Andra motioner tar upp hbt-personers hälsa, hbt-certifiering av ungdomsmottagningar, ungdomsmottagningarnas öppettider och kompetens samt Umo, Ungdomsmottagningen på nätet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-01
4

Beslut

Beslut: 2012-03-14
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för folkhälsan och förebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So379, 2011/12:So381, 2011/12:So403, 2011/12:So506, 2011/12:So565 yrkandena 2, 3 och 6 samt 2011/12:So621 yrkande 1.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M99008
MP01195
FP18006
C18005
SD16012
V00181
KD16003
-0010
Totalt167973946

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So521 yrkande 27.

Reservation 3 (S, MP, V)

3. Hbt-personers hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 22 i denna del.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02005
FP18006
C18005
SD17002
V01801
KD16003
-1000
Totalt170135044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Hbt-certifiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So521 yrkande 23 och 2011/12:So522 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (S, MP, V)

5. Kartläggning av ungdomsmottagningarnas öppettider och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So521 yrkande 43.

6. Ungdomsmottagningen på nätet (Umo)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 17.

Reservation 6 (MP)

7. Reproduktiv hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So415 yrkande 1.

Reservation 7 (MP)

8. Fysisk aktivitet för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So624.

Reservation 8 (SD)

9. Övervikt och fetma hos barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So364.

10. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So648 yrkandena 1 och 3.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M99008
MP20005
FP18006
C18005
SD01702
V18001
KD16003
-0100
Totalt28618045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Folkhälsofrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.