En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder

Näringsutskottets betänkande 2008/09:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2009

Beslut

Strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (NU19)

Regeringen har redovisat sin strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder. Åtgärderna i strategin är främst inriktade på att öka förutsättningarna för kvinnor och män, unga såväl som äldre, att driva företag, arbeta och bo i olika landsbygder genom att stödja skapandet av attraktiva företags- och livsmiljöer. Riksdagen avslutade ärendet utan vidare åtgärd.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-16
Justering: 2009-04-28
Betänkande publicerat: 2009-05-12
Trycklov: 2009-05-11
Reservationer 2
Betänkande 2008/09:NU19

Strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (NU19)

Regeringen har redovisat sin strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder. Åtgärderna i strategin är främst inriktade på att öka förutsättningarna för kvinnor och män, unga såväl som äldre, att driva företag, arbeta och bo i olika landsbygder genom att stödja skapandet av attraktiva företags- och livsmiljöer. Näringsutskottet anser att regeringens strategi utgör en god grund för att landsbygdens utvecklingskraft ska kunna tas till vara. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan vidare åtgärd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-20
4

Beslut

Beslut: 2009-05-20
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N12 yrkandena 1-14, 2008/09:N13 och 2008/09:N14 samt lägger skrivelse 2008/09:167 till handlingarna.

Reservation 1 (s, v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s094036
m810016
c160013
fp180010
kd18006
v01705
mp00145
Totalt1331111491

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag