En folkhälsopolitik med människan i centrum

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2013

Beslut

Folkhälsoarbetet kräver samverkan mellan flera områden (SoU6)

Socialutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om folkhälsopolitik. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att hela befolkningen ska ha förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. För att nå dit krävs långsiktigt arbete över områdesgränserna inom alla områden som påverkar folkhälsan. Kommunerna och landstingen är viktiga aktörer. Utskottet konstaterar att regeringen just nu låter utvärdera det system som används för att följa upp den nationella folkhälsopolitiken. Utskottet välkomnar detta. Utskottet ser också positivt på det samverkansprojekt för hälsofrämjande som regeringen nyligen har inlett. Utskottet lyfter även Socialstyrelsens förslag till hur arbetet med öppna jämförelser inom folkhälsoområdet bör läggas upp. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om folkhälsa.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-24
Justering: 2013-02-12
Betänkande publicerat: 2013-02-13
Trycklov: 2013-02-13
Reservationer 12
Betänkande 2012/13:SoU6

Folkhälsoarbetet kräver samverkan mellan flera områden (SoU6)

Socialutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om folkhälsopolitik. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att hela befolkningen ska ha förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. För att nå dit krävs långsiktigt arbete över områdesgränserna inom alla områden som påverkar folkhälsan. Kommunerna och landstingen är viktiga aktörer. Utskottet konstaterar att regeringen just nu låter utvärdera det system som används för att följa upp den nationella folkhälsopolitiken. Utskottet välkomnar detta. Utskottet ser också positivt på det samverkansprojekt för hälsofrämjande som regeringen nyligen har inlett. Utskottet lyfter även Socialstyrelsens förslag till hur arbetet med öppna jämförelser inom folkhälsoområdet bör läggas upp. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om folkhälsa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-21
4

Beslut

Beslut: 2013-02-21
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 februari 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för folkhälsan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So2 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3,
2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4 samt
2012/13:A395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M960011
MP00214
FP18006
C18005
SD20000
V00163
KD14005
PP0000
-0000
Totalt166933753

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Kultur och folkhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So265 av Jan Ertsborn och Ulf Nilsson (båda FP),
2012/13:So361 av Stefan Käll (FP),
2012/13:So483 av Ellen Juntti och Pia Hallström (båda M),
2012/13:So566 av Anne Marie Brodén (M) och
2012/13:So568 av Anne Marie Brodén (M).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M960011
MP21004
FP18006
C18005
SD02000
V16003
KD15004
PP0000
-0000
Totalt27720052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Myggornas påverkan på folkhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ408 av Solveig Zander (C) yrkande 2.

4. Hbt-certifiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 4 (MP, V)

5. Nationella åtgärder mot antibiotikaresistens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So253 av Jan Lindholm (MP) yrkande 1 och
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M960011
MP02104
FP18006
C18005
SD20000
V01603
KD15004
PP0000
-0000
Totalt167130052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Internationellt arbete mot antibiotikaresistens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So253 av Jan Lindholm (MP) yrkande 3 och
2012/13:So458 av Betty Malmberg (M).

Reservation 6 (MP, V)

7. Offentlig ursäkt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So558 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

8. SRHR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So587 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (MP)

9. Samlad politik mot övervikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So511 av Shadiye Heydari och Mattias Jonsson (båda S).

10. Föräldrastöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 27.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M960011
MP21004
FP18006
C18005
SD02000
V16003
KD15004
PP0000
-0000
Totalt27620053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Nätkurator

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So253 av Anders Andersson (KD).

Reservation 11 (S)

12. Självmord och självskadebeteende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So322 av Gustav Nilsson (M),
2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 12 och 13,
2012/13:So330 av Andreas Carlson (KD) yrkande 2 och
2012/13:So410 av Gustav Nilsson (M).

Reservation 12 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M960011
MP02104
FP18006
C18005
SD19100
V01603
KD15004
PP0000
-0000
Totalt166131052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:166 till handlingarna.

14. Folkhälsopolitik - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.