Effektreserv 2020-2025

Näringsutskottets bet 2015/16:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2016

Beslut

Ja till längre period med effektreserv (NU19)

Giltighetstiden för lagen om effektreserv ska förlängas fram till 2025. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagen om effektreserv kom till i början av 2000-talet på grund av att riksdagen ansåg att det fanns risk för effektbrist i Sverige, det vill säga brist på el vid en given tidpunkt. Lagen ska vara en övergångslösning och tanken är att effektreserven ska aktiveras när det uppstår en effektbrist i elsystemet. Den nuvarande giltighetstiden sträcker sig fram till 2020 men riksdagen har nu förlängt giltighetstiden med fem år till. Anledningen är att det fortfarande finns risk för att det, exempelvis under kalla vinterdagar, produceras mindre el än vad elanvändarna vill ha ut.

Den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät ges samtidigt större befogenheter och får vid upphandling av effektreserven framöver ingå avtal om minskad elförbrukning med vilken part som myndigheten själv anser lämplig.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-07
Justering: 2016-04-26
Trycklov: 2016-05-09
Reservationer 21
bet 2015/16:NU19

Alla beredningar i utskottet

2016-04-07

Ja till längre period med effektreserv (NU19)

Giltighetstiden för lagen om effektreserv bör förlängas fram till 2025. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagen om effektreserv kom till i början av 2000-talet på grund av att riksdagen ansåg att det fanns risk för effektbrist i Sverige, det vill säga brist på el vid en given tidpunkt. Lagen ska vara en övergångslösning och tanken är att effektreserven ska aktiveras när det uppstår en effektbrist i elsystemet. Den nuvarande giltighetstiden sträcker sig fram till 2020 men näringsutskottet stöder nu alltså regeringens ståndpunkt att den bör förlängas med fem år till. Anledningen är att det fortfarande finns risk för att det, exempelvis under kalla vinterdagar, produceras mindre el än vad elanvändarna vill ha ut.

Den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät ges samtidigt större befogenheter och får vid upphandling av effektreserven framöver ingå avtal om minskad elförbrukning med vilken part som myndigheten själv anser lämplig.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-11
Debatt i kammaren: 2016-05-12
4

Beslut

Beslut: 2016-05-12
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förlängning av effektreserven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:117.

2. Miljökrav på effektreserven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3333 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:3335 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD) yrkande 2 och

2015/16:3337 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 74 0 10
SD 2 0 41 5
MP 20 0 0 5
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 143 123 41 42


3. Uppföljning av beslutet om en förlängning av effektreserven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3335 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD) yrkande 3 och

2015/16:3337 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 184 123 0 42


4. Vissa övriga frågor om effektreserven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 23-25,

2015/16:3333 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2015/16:3335 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD) yrkandena 1 och 4 samt

2015/16:3337 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 4 (M, C, KD)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (L)

5. Allmänt om elmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:187 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2015/16:1536 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M),

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 13,

2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 35 och

2015/16:3337 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (L)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 0 74 10
SD 43 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 20 0 2
V 0 0 18 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 166 20 121 42


6. Elområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:18 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 1-5 och

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 12 (SD)

7. Nätutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:504 av Kent Härstedt (S),

2015/16:2363 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 3 och 5,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 14,

2015/16:2433 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C),

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 31 och 32 samt

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (KD)

8. Elcertifikat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:729 av Niclas Malmberg (MP),

2015/16:1769 av Jörgen Andersson (M) yrkande 2,

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 8,

2015/16:2447 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 33 och

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 0 74 10
SD 0 43 0 5
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 176 43 88 42


9. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 19,

2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 13,

2015/16:2986 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C) och

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 21 och 29.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (KD)