Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MjU9)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner om djurskydd från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att åtgärder har genomförts.

Motionerna handlar bland annat om antibiotikafrågor, djurskyddskontroll, regler för viss djurhållning, smittskyddsfrågor, offentlig förevisning av djur och djurförsök.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-01-30, 2020-02-18

Nej till motioner om djurskydd (MjU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner om djurskydd från allmänna motionstiden 2019/20. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att åtgärder har genomförts.

Motionerna handlar bland annat om antibiotikafrågor, djurskyddskontroll, regler för viss djurhållning, smittskyddsfrågor, offentlig förevisning av djur och djurförsök.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.